Inventat… i reinventat…

8 Mai 2010
.

Del pergamí al llibre: un pas tecnològic que va requerir tot un procés d’adaptació. En podeu constatar les dificultats:

.

I una altra “innovació”, que, oh paradoxa! té un influent passat, un celebrat present (especialment un dia a l’any) i un futur a les nostres mans:

 

Anuncis